Start nu

Børn & unge

Vægttabsmedicin til
overvægtige børn og unge

Vægttabsmedicin er godkendt til vægttab til børn og unge ned til 12 år. FIT for LIVET har vægttabsforløb for unge fra 15 til 18 år, hvis de opfylder betingelserne.

Du tilmelder dig ved at benytte BMI-beregneren her på siden under BMI-tabellen.

Trygt forløb hos
erfarne specialister

FIT for LIVET har erfaring fra mere end 8.000 patientforløb, som er opstartet siden januar 2023. Vi er opdateret på den nyeste viden og har stor erfaring med at afhjælpe eventuelle bivirkninger.

Vores imødekommende personale og særlige ekspertise inden for vægttab med medicin skaber et trygt og sikkert forløb for vores unge patienter.

Med ubegrænset rådgivning, hurtige svartider og uden ventetid.

Vigtig information

Sundhedsstyrelsen ønsker at håndhæve reglerne for, hvem der kan behandle børn og unge med Wegovy®. Konsekvensen kan blive, at det kun er børnelæger med erfaring i behandling af svær overvægt hos børn og unge (som er en endnu mindre gruppe end børnelæger i sig selv), der må udskrive Wegovy® til de 15-18 årige.

Da FIT for LIVET meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at vi påbegyndte medicinsk vægttabsforløb til unge fra 15-18 år, gav det ingen anledning til bemærkninger.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende udarbejdet en anbefaling, som skal tolkes som direkte forpligtende, så det skal og ikke bør være børnelæger med erfaring i behandling af svær overvægt hos børn og unge, der varetager behandlingen. Det er trods en stor mangel på effektive tilbud og børnelæger, der har erfaring med vægttabsmedicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu bedt om en gennemgang af vores patientforløb. Vi afventer nu konklusionen på deres gennemgang, og om vi må fortsætte behandlingerne.

Situationen er nu derfor, at der er risiko for, at FIT for LIVET må stoppe med behandlingen til unge. Vi kan derfor ikke garantere, at vi kan fuldføre behandlingen længere. Vi vil dog fortsat kæmpe for de unges sag og holder dig informeret her på siden og i vores Nyhedsrum.

Vi opstarter derfor ikke nye forløb for unge på nuværende tidspunkt.

Effekt af vægttabsmedicin
til børn og unge

Kliniske undersøgelser har vist en reduktion af BMI på 16,1% hos børn og unge over 12 med fedme, der blev behandlet med vægttabsmedicin ved en dosis på 2,4 mg. Det svarede til et gennemsnitligt vægttab på omkring 15% af udgangsvægten. For unge, der fik placebo (‘snydemedicin’ uden aktivt virkningsstof), medførte det en 0,6% stigning i BMI.

For deltagerne sås en forbedring i blodsukker, blodtryk, blodlipider (fx kolesterol og fedt i blodet) og taljemål. Derudover blev der observeret en forbedring af livskvaliteten på alle de målte parametre, primært på grund af et øget kropsligt velvære. Der mangler dog fortsat studier, der belyser både positive og uønskede effekter ved langvarig brug af vægttabsmedicin hos børn og unge ≥12 år foruden klinisk erfaring med brug af lægemidlet til denne aldersgruppe.

Fysiske og psykiske
følger af overvægt hos unge

Overvægt i de unge år kan senere føre til alvorlige sundhedsproblemer som diabetes, hjertesygdomme og kræft. Samtidig kan det påvirke selvværdet og føre til stigmatisering og ensomhed. Der kan desuden opstå tidlige sundhedsproblemer som hypertension, fedtlever, forstyrret kolesterol og søvnapnø, som øger kræftrisikoen.

Sådan virker
medicinsk vægttab

Behandlingen med vægttabsmedicinen er et supplement til kostomlægning og øget fysisk aktivitet. Medicinen indeholder det aktive stof Semaglutid, som efterligner kroppens eget mæthedshormon. Medicinen virker ved, at der går længere tid imellem, at du føler sult, og ved at du føler dig hurtigere mæt, når du spiser. Medicinen indsprøjtes ugentligt via en fyldt pen med injektionsvæske i enten mave, skulder eller lår. Du får medicinen udskrevet på recept fra FIT for LIVET.

Behandlingens omfang og varighed

Vægttabet fastholdes ikke, hvis behandlingen ophører. Det er vigtigt, at forældre og unge er indforstået med, at et vægttab er en langsigtet proces, som kræver vedvarende engagement og livsstilsændringer. I behandlingen tages der højde for relevante faktorer som kost, motion, den unges sociale liv, skærmtid mv.

Mange unge lider af overvægt

Ved en årgang på ca. 60.000 fra 15 år er der ca. 11.400 overvægtige. Det samlede antal i årgangene 15, 16 og 17 år er derfor ca. 34.000 unge, der lider af overvægt.

Det estimeres, at omkring 24.000 børn og unge i alderen 12 til 18 år har svær overvægt (kilde: Sundhedsstyrelsen).

Overvægt har tendens til at vare hele livet. Det indebærer, at børn, der er overvægtige i barndommen, har en forhøjet risiko for at forblive overvægtige i teenageårene og som voksne. Ubehandlet overvægt kan medføre komplikationer og derfor have store konsekvenser langt ind i voksenlivet.

AF BØRN 15 ÅR+ ER OVERVÆGTIGE

Hvem kan få behandling med vægttabsmedicin?

Vægttabsmedicinen er godkendt med henblik på vægttab, som supplement til livsstilsintervention, der omfatter en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet til børn og unge ≥12 år:

Over 60 kilo og
Med svær overvægt*

 *Svær overvægt (unge med et BMI ≥ 95 percentil) defineres på en køns- og aldersspecifik BMI-tabel:

BMI (kg/m) på 95. percentilen BMI (kg/m) på 95. percentilen
Alder (år) Mænd Kvinder
15 26,8 28,1
15,5 27,2 28,5
16 27,5 28,9
16,5 27,9 29,3
17 28,2 29,6
17,5 28,6 30,0

Grænseværdier for BMI ændrer sig med alderen hos børn og unge. BMI tager ikke højde for kropssammensætning, hvorfor BMI ikke bør være det eneste mål for behandling af svær overvægt.

Vægttabsmedicin må ikke være førstevalg til behandling eller enkeltstående behandling af svær overvægt til unge over 15 år. Den unge skal derfor på forhånd have haft mindst ét mislykket forsøg på at tabe sig.

Før behandling med Wegovy® overvejes, skal livsstilsændringer, såsom kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet, have været afprøvet i minimum 3-6 måneder inden for det seneste år.

Medicinen må ikke stå alene, men skal suppleres med livsstilsændringer.

FIT for LIVET tilbyder ikke ‘off-label’ behandling med vægttabsmedicin til unge, som ikke opfylder betingelserne. Medicinen udskrives derfor kun inden for de specifikke anvendelser og indikationer, som den er godkendt til af sundhedsmyndighederne.

Før du kan tilmelde dig FIT for LIVET, skal vi sikre,
at du er egnet til medicinsk vægttab.

BMI beregner - fra 15

Weight

Er du eller dit barn mellem 15-18 år?
Vælg køn
ft
in
lbs

BMI

BMI

Du er undervægtig og ikke egnet til medicinsk vægttab

Du er normalvægtig og ikke egnet til medicinsk vægttab

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Hvem kan ikke få behandling?

 • Personer med: 
 • Diabetes type 1+2
 • Tidligere akut pancreatitis
 • Nedsat nyrefunktion 
 • Ikke medullær thyroid carcinoma eller disposition herfor  
 • Multipel Endokrin Neoplasi-syndrom type 2
 • Allergi mod indholdsstoffer
 • Suicidal adfærd/tidligere suicidale forsøg 
 • Graviditet, snarlig planlagt graviditet eller amning
 • Inhabilitet

Om forløbet hos FIT for LIVET

Tilmelding og opstart

Er du ung og mellem 15 til 18 år, kan du selv bestemme og give samtykke til opstart af behandlingen, hvis du opfylder betingelserne for et medicinsk vægttabsforløb.

Sådan kommer du i gang:

 1. Som ung patient tilmelder du dig selv forløbet, men vi skal også have oplysninger om dine forældre, herunder deres CPR-nummer, navn, adresse, mobilnummer og e-mail.
 2. Dernæst får du tilsendt og skal udfylde et spørgeskema om mål, kost, livsstil mv.
 3. Du booker herefter en forundersøgelse, som er en videokonsultation med en læge. Her gennemgår vi spørgeskema, kost, motion, vaner, vores forløb, medicin mv. og lægger en plan for dit forløb.
 4. Herefter får du udskrevet vægttabsmedicin, som du skal hente på apoteket.
 5. Opfølgninger vil være på telefon/video hver 3-4 uge indtil vedligeholdelsesdosis er opnået. Herefter vil der være opfølgning på telefon/video ved behov og minimum hver 12. uge. Der vil altid være en opfølgning forud for ny receptudskrivelse.

App
Du får adgang til FIT for LIVETs app, som vil blive tilbudt som et hjælperedskab til kost og motion.

Støttegruppe
Du kan blive medlem af vores støttegruppe ved at melde dig ind i facebookgruppen.

Ubegrænset vejledning
Du har ubegrænset adgang til vores læger og sygeplejersker efter behov. Vi svarer som regel hurtigt på henvendelser.

Hvad er forskellen på forløbet for voksne og unge?

Unges vægttabsforløb adskiller sig ved at have en tættere og hyppigere opfølgning og med forældreinddragelse. Talje- og højdemålinger indgår i opfølgningen, og der kan være løbende forældreinformation.

Normalt er det praktiserende læger (speciallæger i almen medicin), der er ansvarlige for at følge og vurdere vækst og udvikling hos børn og unge.

Hos FIT for LIVET vil den virksomhedsansvarlige også være en speciallæge i almen medicin, men med ekspertise i vægttabsmedicin.

Derudover er forundersøgelsen en videokonsultation.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg under hele dit forløb. Du vil derfor få tilknyttet en kontaktlæge, der følger dig gennem hele dit forløb. Generelt for alle er det altid muligt at få ekstra opfølgning, hvis der er behov for det.

Forældreinformation om behandling

Forældrene spiller en afgørende rolle i at støtte de unge, så de får gavn af behandlingen og kan hjælpe med at indføre og fastholde sunde vaner. Dette inkluderer både de mere praktiske forhold som fx indkøb, madlavning og mulighed for fysisk aktivitet, såvel som generel støtte til de unge. Forældrene vil derfor blive inddraget i behandlingen for at sikre, at de er indforstået med omfanget og varigheden af forløbet.

En del børn og unge har tidligere forsøgt at opnå vægttab (fx på julemærkehjem), men har senere oplevet at tage på igen. Et medicinsk forløb kan være en nødvendig hjælp i kombination med livsstilsændringer. FIT for LIVET mener grundlæggende, at overvægtige unge, som opfylder kriterierne, bør have ret til at få et forløb.

Vores behandling varetages af læger med særlig viden og erfaring inden for vægttabsmedicin. Med ubegrænset rådgivning, hurtige svartider og uden ventetid.

Dine forældres samtykke er ikke nødvendigt for at modtage behandlingen. Forældremyndighedsindehaver, det vil sige de(n) af dine forældre der har forældremyndighed over dig, skal informeres om opstart og have samme information om behandlingen som du får som patient. 

Du kan læse mere om informeret samtykke for børn og unge her

Ved uenighed om din behandling

Hvis en af dine forældre er uenige i, at du får behandling med vægttabsmedicin, kan du alligevel lovligt godt blive behandlet med vægttabsmedicin. Hvis begge dine forældre er imod medicinsk vægttabsbehandling, står du, afhængigt af din alder og modenhed, i en svær situation, fordi du opnår det bedste resultat med støtte fra omgivelserne. 

Ikke desto mindre kan vi fortsat lovligt behandle dig, men vi forbeholder os ret til at afvise at behandle dig, hvis vi skønner, at det ikke vil være til dit bedste.

Opfølgning på behandling

Til forundersøgelsen lægger vi sammen en plan for, hvad der skal arbejdes på til næste opfølgning. Punkterne gennemgås på de opfølgende konsultationer.

Opfølgning på behandlingen indebærer desuden talje- og højdemålinger, opfølgende spørgeskemaer eller telefonkonsultationer inden for fastlagte tidsintervaller, så vi kan følge effekten af behandlingen. Her vurderer vi også effekten af medicinen samt bivirkninger, og der tages stilling til, hvorvidt der er behov for optrapning eller ej.

Ubegrænset adgang til læger og sygeplejersker

Du har ubegrænsede muligheder for råd og vejledning undervejs i forløbet og efter behov. Er der den mindste tvivl om behandlingen eller kost, kan du altid kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi svarer som regel hurtigt, og vi vil altid være rigtig glade for at kunne hjælpe og støtte dig undervejs, når du kontakter os. 

Forundersøgelsen (videokonsultation)

Til forundersøgelsen, som er en videokonsultation med lægen, skal forældrene være til stede, da det er vigtigt, at de også er involveret i forhold til kost og ændring af vaner. Opbakning fra forældrene er afgørende for, at de unge kan få succes med vægttabet.

Vi gennemgår:

 • Besvarelse af spørgeskema tilsendt forud for forundersøgelsen
 • Hvad er afprøvet før (div. kure, regionale tilbud, julemærkehjem, egen læge)
 • Vaner og udfordringer omkring kost
 • Nuværende motionsvaner og evt. mål
 • Søvn
 • Skærmforbrug
 • Sociale liv (alkohol/rygning mv.)
 • Psykosociale tilstand og evt. udfordringer (herunder skilsmisse, skole, venner)
 • Forløbet hos FIT for LIVET
 • Medicinen (herunder virkninger, bivirkninger, optrapninger osv.)
 • Sammen lægger vi en plan for, hvad der skal arbejdes på til næste opfølgning.

Punkterne indgår i de opfølgende konsultationer sammen med vægt, højde- og taljemål.

Såfremt den ene forælder ikke deltager, sendes et informationsbrev med information om opstart og samme information om behandlingen som gives til konsultationen.

For unge kvinder vil der indgå dialog om sikker prævention.

Hvis det ikke er muligt at en eller begge dine forældre deltager, skal du vide, at vi er forpligtet til at informere den forælder/begge forældre som ikke er til stede om at du påbegynder behandlingen med vægttabsmedicin.

Hvad koster vægttabsmedicin til unge?

Vægttabsforløb til unge koster 699 kr. hver 4. uge hos FIT for LIVET. Abonnementet er uden binding eller opstartsgebyr og kan opsiges til enhver tid. Medicin er ikke inkluderet (se medicinpriser på vores prisside). 

Hvad får du som ung patient med et vægttabsforløb hos FIT for LIVET?

 • Rådgivning af læger og sygeplejersker med særlig ekspertise i medicinsk vægttab
 • Recept på slankemedicin fra Novo Nordisk
 • Vores metode til at mindske eventuelle bivirkninger
 • Vejledning i injektionsteknik
 • Ubegrænset antal opfølgende samtaler efter behov
 • Adgang til lukket Facebook-gruppe for medlemmer
 • Adgang til FIT for LIVETs app med indhold om kost og motion

Hvilke bivirkninger har medicinen?

De mest almindelige bivirkninger ved vægttabsmedicinen er: kvalme, diarré, opkastninger, æggebøvser, forstoppelse, oppustethed, sure opstød, hovedpine, træthed og svimmelhed. Bivirkningerne er som regel forbigående og af få dages varighed. 

Har du bivirkninger, skal du altid kontakte os. Er der det mindste, vil vi hos FIT for LIVET altid være behjælpelige med råd og vejledning i netop din situation. Du kan læse mere om bivirkninger her 

Skal overvægtige unge have en kostplan?

Når du er på vægttabsmedicin, behøver du ikke at følge en bestemt kostplan. Vi anbefaler at følge de almindelige kostråd. Du bør dog mindske dit indtag af usund mad og usunde drikkevarer (dvs. søde sager, chips, junkfood, sodavand / energidrikke, alkohol mv.) for at få størst mulig effekt af medicinen og færrest bivirkninger.

Hvor meget motion skal unge dyrke?

I starten af forløbet afklares det, hvad de unge har behov for i forhold til at komme i gang / fastholde nogle gode motionsvaner.

For at modvirke tab af muskelmasse med potentielle konsekvenser for normal vækst og udvikling opfordres de unge til at styrketræne. Den seneste forskning (med voksne) har vist, at træning, under og efter et medicinsk vægttab, kan hjælpe med at fastholde vægttabet i op til et år efter ophør med vægttabsmedicin.

Den unge får adgang til FIT for LIVETs app, som vil blive tilbudt som et hjælperedskab til kost og motion.

Generelle motionsråd

Vi opfordrer til at dyrke daglig motion efter evne. Det kan være i form af sport eller daglige gåture. Ved 10.000 skridt forbrænder du mellem 3-500 kalorier afhængig af din kropsvægt. 

Det er gavnligt at være fysisk aktiv i mindst 60 minutter om dagen med moderat til høj intensitet ud over de normale daglige aktiviteter. Det er også en god idé at inddrage aktiviteter med høj intensitet mindst 3 gange om ugen i mindst 30 minutter for at bevare eller øge kondition og muskelstyrke. Aktiviteterne kan også bidrage til at forbedre knoglestyrken og bevægeligheden.

Jeg har set, hvordan denne medicin kan ændre liv, og det motiverer mig til at dele min erfaring gennem FIT for LIVET

_BUS7228_MitWerk_Jesper_Square

Blodprøver og vægttabsmedicin

FIT for LIVET tager ikke rutinemæssige blodprøver før opstart på behandlingen med vægttabsmedicin for unge. Blodprøver mod egenbetaling tilbyder vi, hvis det ønskes. Unge patienter er som udgangspunkt raske, men eventuelle følgetilstande kan skyldes selve overvægten.

Sygdomsfølger af overvægt hos børn

Forskning har vist, at op til 50% af danske børn, der startede behandling mod svær overvægt ved en gennemsnitlig alder på 11,5 år har begyndende eller reelt forhøjet blodtryk, fedtlever, dyslipidæmi, søvnapnø og prædiabetes. 

Derudover er det velkendt, at overvægt påvirker hormonbalancen, så det kan medføre en feminisering af kropsbygningen hos drenge. 

Amerikanske anbefalinger identificerer omkring 20 komplikationer forbundet med svær overvægt hos børn og unge. Hvis overvægten ikke behandles har børnene en tendens til at forblive svært overvægtige som voksne og en øget risiko for hjertekarsygdomme, diabetes og flere former for kræft, som mindsker levetiden og øger helbredsrisikoen.

Udpluk af følgesygdomme ved svær overvægt hos børn og unge:

 • Astma
 • Obstruktiv søvnapnø
 • Galdesten
 • Fedtlever
 • Platfod
 • Ledsmerter
 • Hypertension
 • Koagulatopi
 • Kronisk inflammation
 • lavt selvværd, spiseforstyrrelse, depression og lav livskvalitet
 • Type 2-diabetes

Tidlig indsats er nødvendig

En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at mange børn og unge i dag er overvægtige. Blandt de 14-15-årige er 19% enten overvægtige eller svært overvægtige.

Ifølge en ny dansk undersøgelse har overvægtige børn højere niveauer af blodsukker og blodtryk samt en mindre gunstig fedtprofil i blodet allerede i deres tidlige skoleår sammenlignet med normalvægtige børn på samme alder. 

En tidlig indsats og erkendelse af overvægt som en potentielt alvorlig sundhedstilstand er nødvendig for at forhindre alvorlige sundhedsproblemer senere i livet.

Det handler ikke om dovenskab

Genetiske faktorer og formentlig mange andre årsager har betydning for, hvorfor vi bliver overvægtige. Det er derfor ikke nødvendigvis din egen skyld, at du er overvægtig. Det at mærke sult er et grundlæggende instinkt, der opfordrer den sultne til at spise. Det handler ikke om, at man er en svag person eller doven osv. 

Udviklingen af overvægt har traditionelt været set som et resultat af en usund livsstil, hvor man indtager for mange kalorier og bevæger sig for lidt. Dog er svær overvægt en kompleks sygdom, hvor mange faktorer spiller en rolle, og her er en simpel forståelse af energibalancen ikke længere tilstrækkelig.

Årsagerne til overvægt er kompleks

Udover kost og fysisk aktivitet spiller genetik, hormonregulering og psykologiske og sociale påvirkninger, søvn, kejsersnit ved fødsel og medicin en betydelig rolle sammen med epigenetik og mikrobiom. Epigenetik handler om ændringer i genernes aktivitet, der påvirker, hvordan vores arvede gener fungerer. Mikrobiom refererer til samfundet af mikroorganismer i vores tarm, som spiller en vigtig rolle i fordøjelsen og påvirker vores sundhed og immunsystem.

Kontrol af fedtmassen involverer et komplekst system af hormoner, hvor hormonet leptin spiller en central rolle. Leptin er et hormon, der frigiver fedtvæv og regulerer fedtmassen. Leptinniveauerne påvirker appetit, stofskifte og energiforbrug, men er mindre effektive hos svært overvægtige.

Mange slankekure har desuden en tendens til ikke at give varige resultater og kan endda føre til, at man tager de tabte kilo på igen. Behandling med medicin til vægttab kan mindske sulten og reducere trangen til usund mad, hvilket kan være en mere effektiv tilgang til vægtkontrol på lang sigt.