Start nu

Privatlivspolitik

Senest opdateret den 29. juni 2023

Hos FIT for LIVET ApS (”FIT for LIVET”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger i relation til aktiviteter omfattet af vores hjemmeside https://fit-for-livet.dk/ (”Hjemmesiden”) samt når du modtager rådgivning fra os eller kommunikerer med os på anden vis.

Privatlivspolitikken fastlægger retningslinjerne for FIT for LIVETs måde at behandle dine personoplysninger på. Privatlivspolitikken giver dig samtidig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til FIT for LIVET.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

FIT for LIVET ApS
CVR-nummer: 43 65 06 45
Adresse: Strandvejen 276B, 2920 Charlottenlund
E-mail: info@fit-for-livet.dk

2. Typer af personoplysninger, formål, retsgrundlag og sletning

FIT for LIVET indsamler oplysninger direkte fra dig på følgende måder:

 • Ved din brug af Hjemmesiden
 • Når du kontakter os eller kommunikerer med os via online videokonsultation, telefon eller e-mail

FIT for LIVET kan også i visse tilfælde indhente oplysninger fra FMK og din journal via egen læge.

Din interaktion, køb af ydelser og i visse tilfælde afgivne samtykker, vil være afgørende for, hvilke dele af denne privatlivspolitiks punkt 2, der er relevant for dig.

2.1 Sundhedsfaglig behandling

Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du modtager online sundhedsfaglig behandling som følge af dit køb af medlemskab:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Jobtitel
 • Alder
 • Køn
 • Fødselsdag
 • Telefonnummer
 • Korrespondance
 • CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling (fx medicin, symptomer og sygdomme).

Formål og retsgrundlag

FIT for LIVET foretager en indledende vurdering af, hvilken sundhedsfaglig behandling du har behov for. Det gør vi for at vurdere, hvordan dit videre forløb skal tilrettelægges samt for at give din den korrekte online sundhedsfaglige behandling, coaching, undervisning og rådgivning. Derudover behandler vi personoplysninger for at udskrive de korrekte recepter.

Behandlingen af dine personoplysninger sker for at opfylde den indgåede kontrakt med dig med henblik på sygdomsbekæmpelse og forvaltning af sundhedstjenester jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (almindelige personoplysninger), databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b (følsomme personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 (CPR-numre).

Opbevaringsperiode

Oplysninger omfattet af journalkravene opbevares i 10 år fra sidste optegning i journalen i overensstemmelse med den pågældende lovgivning.  Det skyldes, at læger får adgang til dine journaler. Slettefristen er fastlagt i henhold til bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen). Journaler, der er genstand for klage-, tilsyns- eller erstatningssager slettes efter sagens endelige afslutning, såfremt sagen strækker sig ud over den 10-årige periode.

2.2 Journalføring

Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når vi skal føre dine oplysninger ind i journalen:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Jobtitel
 • Alder
 • Køn
 • Fødselsdag
 • Telefonnummer
 • Korrespondance
 • CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling (fx medicin, symptomer og sygdomme)

Formål og retsgrundlag

Vi behandler ovenstående personoplysninger for at overholde vores retlige forpligtelse til at føre patientjournaler i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsen. Vi er omfattet af denne forpligtelse, da behandlingen og rådgivningen foretages af vores læger.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b jf. journalføringsbekendtgørelsen (følsomme personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 jf. journalføringsbekendtgørelsen (CPR-numre).

Opbevaringsperiode

Oplysninger omfattet af journalkravene opbevares i 10 år fra sidste optegning i journalen i overensstemmelse med den pågældende lovgivning.

2.3 Kvalitetssikring, statistikker og analyser

Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig via din journal med henblik på at kvalitetssikre, udarbejde statistikker og analyser samt for at forbedre vores service:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Jobtitel
 • Alder
 • Køn
 • Fødselsdag
 • Væskeindtagning
 • Kost
 • Søvn
 • Motion
 • CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger (fx medicin, symptomer og kombination af almindelige personoplysninger, der kan føre til udledning om mit helbred).

Formål og retsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger indeholdt i din journal foretages med henblik på at udarbejde statistikker, foretage kvalitetssikring samt udvikle og analysere forløbet jf. sundhedslovens § 42d, stk. 2, nr. 2 og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 (følsomme personoplysninger), databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse) (almindelige personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 (CPR-numre).

Opbevaringsperiode

Personoplysninger behandles udelukkende til brug for disse formål så længe det er nødvendigt og FIT for LIVET sørger for at anonymisere oplysningerne hurtigst muligt efter udtræk fra din journal. FIT for LIVET behandler alene journaloplysninger til dette formål, der er mindre end 5 år gamle i overensstemmelse med sundhedsloven.

2.4 Retlige forpligtelser og retskrav

Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser i henhold til sundhedslovgivningen (herunder indrapporteringer m.v.) samt for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Jobtitel
 • Alder
 • Køn
 • Fødselsdag
 • Telefonnummer
 • Korrespondance
 • CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger

Formål og retsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger foretages med det formål at overholde vores retlige forpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (almindelige personoplysninger) og artikel 9, stk. 2, litra g jf. sundhedslovgivningen (følsomme personoplysninger).

Behandlingen af dine personoplysninger foretages derudover som følge af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra f (følsomme personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre).

Opbevaringsperiode

Journaler, der er genstand for klage-, tilsyns- eller erstatningssager slettes efter sagens endelige afslutning, såfremt sagen strækker sig ud over den 10-årige periode.

2.5 Når du indgår aftale om et medlemskab

Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du betaler for et medlemskab hos FIT for LIVET.

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Oplysninger om dit køb og betaling

Formål og retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne indgå en betalingsaftale vedrørende medlemskabet, fakturere dig og for at overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra c.

Ovenstående personoplysninger kan også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser, markedsundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser samt for at overholde vores handelsbetingelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Opbevaringsperiode

Bogføringsmateriale vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav. De resterende oplysninger behandles i henhold til ovenstående slettefrister for opbevaring af patientjournaler.

2.6 Kontakter os, foretager enkelt køb eller booker gratis samtale

Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du kontakter os via Hjemmesiden eller e-mail, herunder med henblik på at booke en gratis samtale (f.eks. for at se om du er egnet til at modtage behandling) eller for at købe enkeltprodukter:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Højde og vægt
 • Oplysninger du giver i forbindelse med din kontakt med os, herunder hvorfra du har hørt om FIT for LIVET

Formål og retsgrundlag

Vi noterer ikke oplysninger om din BMI (helbred) medmindre du bliver kunde hos FIT for LIVET.

Ovenstående personoplysninger behandles som følge af vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser, rådgive dig samt for bedre at markedsføre vores services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt i visse tilfælde med henblik på at indgå en aftale om enkeltkøbe eller abonnement jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Opbevaringsperiode

Hvis en kontrakt indgås, behandler vi dine personoplysninger opbevares så længe du har igangværende ydelser hos os. Journalføringspligtige oplysninger opbevares som nærmere angivet ovenfor i henhold til sundhedslovgivningen. Hvis din kontakt ikke fører til et kundeforhold, sletter vi oplysningerne 1 år efter kontakt.

2.7 Brug af billeder, videoer og/eller udtalelser i markedsføring

Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du samtykker til offentliggørelse af dit billede, video og/eller udtalelser til brug for markedsføring:

 • Dit navn
 • Din alder
 • Udtalelser (fx til brug for vores blog)
 • Dit billede, video og/eller din udtalelse, der kan visse oplysninger om dit helbred

Formål og retsgrundlag

Offentliggørelse af dit billede, video og/eller udtalelser via Hjemmesiden og/eller sociale medier sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og vi vil herefter fjerne dit billede, din video og/eller udtalelse fra Hjemmesiden og/eller de sociale medier.

Opbevaringsperiode

Vi behandler dine personoplysninger, indtil samtykke tilbagekaldes eller indtil vi selv vælger at tilbagekalde offentliggørelsen af dit billede, video og/eller udtalelse. Selve samtykkeerklæringen gemmes dog i 5 år fra tidspunktet for tilbagekaldelse af samtykket.

2.8 Nyhedsbreve og markedsføring

Typer af oplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du samtykker til at modtage nyheder og anden markedsføringsmateriale fra os:

 • E-mail

Formål og retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger til brug for markedsføring på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede kendskabet til vores tjenester jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender dog alene markedsføringsmateriale via e-mail på baggrund af dit aktive forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger og det dertilhørende samtykke slettes, når samtykket tilbagekaldes. Selve samtykkeerklæringen opbevares dog i 2 år efter tilbagekaldelse.

2.9 Konkurrencer og events

Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at deltage i en konkurrence eller et event:

 • Navn
 • E-mail
 • Adresse
 • Telefonnummer

Formål og retsgrundlag

Vi behandler ovenstående personoplysninger som følge af vores legitime interesse i at kunne registrere din tilmelding i en konkurrence eller et event samt i visse tilfælde for at kunne offentliggøre og meddele dig, at du har vundet en præmie samt for at overholde konkurrencebetingelserne jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Opbevaringsperiode

Vi sletter dine personoplysninger 1 år efter deltagelse i et event eller en konkurrence.

2.10 Oprettelse af en brugerprofil

Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du opretter en brugerprofil:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adgangskode
 • Brugernavn

Formål og retsgrundlag

Ovenstående oplysninger kan også indhentes fra Google, Facebook eller Apple, hvis du vælger at oprette en FIT for LIVET-brugerprofil via en af disse medier.

Ved oprettelse af brugerprofil behandler vi ovenstående personoplysninger for at kunne oprette og administrere din brugerprofil efter forudgående anmodning fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du selv vælger at slette din brugerprofil. Bemærk, at hvis du sletter din profil vil det betyde, at vi ikke kan give dig den nødvendige rådgivning.

2.11 Cookies, sociale plugins og pixels

Når du bevæger dig rundt på Hjemmesiden, indsamles der via cookies, sociale plugins og pixels i visse tilfælde personoplysninger i form af:

 • Et unikt ID-nummer
 • IP-adresse
 • Geografisk placering
 • Digitale spor
 • Hvilke sider og steder du besøger
 • Tekniske oplysninger
 • Oplysninger om din adfærd og dine interesser

Retsgrundlag og formål

For ovenstående behandling af dine personoplysninger er vi selvstændig dataansvarlig eller fælles dataansvarlig. Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og funktionscookies sker som følge af vores legitime interesser i at kunne tilbyde dig den bedste mulige oplevelse og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder på baggrund af dine præferencer og interesser, sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

FIT for LIVET indhenter derudover altid tilladelse (cookiesamtykke) efter cookiebekendtgørelsen, inden der indsamles data og personoplysninger. Din forudgående tilladelse er dermed også forudsætningen for indsamling af personoplysninger via cookies.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål, kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med FIT for LIVET leverer relevante ydelser fx IT-leverandører, analysevirksomheder og leverandører af markedsføring. Derudover videregiver FIT for LIVET i visse tilfælde dine oplysninger til tredjeparter. For information om slettefrister og tilbagekaldelse af samtykke m.v. henvises der til ”tilpas dine cookievalg”, som du kan klikke på nederst på Hjemmesiden.

2.12 Sociale medier

FIT for LIVET og udbyderne af de sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på FIT for LIVETs profil eller side på det enkelte sociale medie samt for deling af dine personoplysninger via cookies. FIT for LIVET overholder Datatilsynets retningslinjer om fælles dataansvar og forsøger, ved brug af tilgængelige værktøjer og midler, bedst muligt at sikre, at du modtager information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger FIT for LIVETs profiler eller sider på sociale medier.

FIT for LIVET har profil på følgende sociale medie:

Facebook (Meta Platforms, Inc.)

 • Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig her
 • Du kan læse aftalen om fælles dataansvar her
 • Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på Facebook her
 • Du kan udøve dine rettigheder her

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

 • LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her
 • Du kan læse aftalen om fælles dataansvar her
 • Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på LinkedIn her
 • Du kan udøve dine rettigheder her

Indsamling af personoplysninger

Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan FIT for LIVET og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser, billede og din by
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
 • Kommentarer du efterlader på vores opslag
 • At du har besøgt vores profil

Formålene med behandlingen

FIT for Livet behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
 • Statistik og analyse
 • For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
 • For at du kan kommunikere med andre FIT for LIVET deltagere
 • Markedsføring generelt

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af deres annoncesystem
 • For at give FIT for LIVET statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: FIT for LIVET baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til FIT for LIVET, som udbyderen af det sociale medie fx udarbejder på baggrund af dit besøg på FIT for LIVETs profil eller side på det sociale medie. Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 • Hvis du selv offentliggør oplysninger om dit helbred: Du kan via Facebook-gruppen selv vælge at dele oplysninger om dit helbred med gruppens medlemmer. FIT for LIVET behandler disse oplysninger som følge af, at du selv tydeligt har offentliggjort disse (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e). FIT for LIVET behandler dog ikke oplysninger til egne formål udover at stille Facebook-gruppen til rådighed således, at du kan kommunikere med andre i tilsvarende FIT for LIVET forløb.
 • Samtykke: Udbyderne af de sociale medier behandler visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevares indtil de slettes via de sociale medier. Du kan altid selv slette de oplysninger, som du selv har afgivet via kommentarer og reaktioner. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?

Udbyderne af sociale media kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
 • Eksterne samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
 • Annoncører
 • Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
 • Forskere og andre akademikere
  • Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.
  • udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.
  • Du kan læse mere om, hvem FIT for LIVET deler dine personoplysninger med, i afsnittet ”Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige”

3. Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige

For at opfylde ovenstående formål, kan FIT for LIVET give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med FIT for LIVET leverer relevante ydelser. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler. På nuværende tidspunkt anvender FIT for LIVET følgende databehandlere eller kategorier af databehandlere:

 1. Leverandører af portal for journalføring (XMedicus).
 2. Leverandører af e-mailsystemer og IT-løsninger
 3. Leverandører af markedsføring

I visse tilfælde vil det også være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige. Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere på baggrund af følgende retsgrundlag:

 1. Advokatkontorer, domstole og offentlige myndigheder (f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed) på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (helbredsoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre).

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter. Det vil alene være tilfældet i særlige supportsituationer og dine personoplysninger vil ikke blive direkte opbevaret i usikre tredjelande.

4.  Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

FIT for LIVET har derudover udarbejdet og implementeret interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vores sundhedsfaglige personale er underlagt lovpligtig fortrolighed.

5. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få en indsigt i og en kopi af de personoplysninger, som FIT for LIVET behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du har ret til at få berigtiget personoplysninger, der er blevet forældede eller som er urigtige.
 • Du har ret til at få slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger, medmindre FIT for LIVET er berettiget eller retligt forpligtet til at fortsætte behandlingen, herunder som følge af bogføringsloven, journalføringsreglerne eller igangværende retssager.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som FIT for LIVET har registreret om dig i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt bede FIT for LIVET om at transmittere disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du har ret til at tilbagekalde eventuelle afgivne samtykker, uden at dette dog berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagekaldelse heraf. Hvis du vil tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte info@fit-for-livet.dk.

6. Links til andre hjemmesider

Vores Hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse ejeren af hjemmesiden og appens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

7. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du altid velkommen til at kontakte os via info@fit-for-livet.dk.

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

8. Ændringer af privatlivspolitikken

Hvis vi ændrer eller opdaterer den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, vil vi give dig besked på forhånd. Dermed har du ret til at gøre indsigelse imod den nye behandling af dine personoplysninger. Du kan altid finde den opdaterede privatlivspolitik på vores Hjemmeside.

Senest opdateret den 29. juni 2023